FANDOM


Pień - księgowy Nimbusa. Po raz pierwszy i ostatni został wspomniany w tomie Artemis Fowl, w rozdziałe 5. Nimbus zadzwonił wtedy do niego z poleceniem, by sprzedał wszystkie jego udziały w porcie lotniczym w Tarze. "Miał przeczucie, że ceny niedługo spadną", uwarunkowane ostrzeżeniem Bulwy o akcie jawnej wrogości ze strony ludzi i rozkazem pełnej ewakuacji terminalu, włączając w to cały personel, sprzęt i pasażerów.

Nie wiadomo nic o jego wyglądzie, gatunku czy jakichkolwiek innych danych personalnych. Brak także jego wizerunku w komiksie - właściwie nie ma tam o nim żadnej wzmianki, brak także informacji o Nimbusie. Prawdopodobnie mieszkał i pracował w Oazie, choć możliwe jest, że znajdował się w Atlantydzie.

Nie znane są żadne cytaty, jednak z wypowiedzi jego elfogobliniego klienta, która brzmiała:

- Pień? Tak, tu Nimbus. Chcę, żebyś sprzedał moje udziały w porcie lotniczym. Tak, wszystkie. Mam przeczucie, że niedługo ceny bardzo spadną.

Można wywnioskować, że powiedział:

- Nimbus? Wszystkie?

Informacje te są skondensowanym wyciągiem z jednej rozmowy telefonicznej. Jedynym faktem jest, że ta wróżka ma na imię Pień. Wszystkie pozostałe są wynikiem dedukcji.